Aanpassingen van dieren aan hun biotoop

Inhoud

We zetten enkele opgezette dieren in de schijnwerpers en vertellen leuke weetjes. We bekijken de bekken, poten, haren en pluimen en laten de groep enkele typische aanpassingen van deze dieren ontdekken. Met behulp van onze materialenkist verklaren we de werking van snavel en klauwen van roofvogels. We bekijken hoe lichaamsvorm en –kleur van dieren hen helpen om gemakkelijker te overleven in hun eigen omgeving.

Doelgroep

  • Senioren
  • Mensen met een mentale of fysieke beperking
Opgezette dieren