Aankoop gefluoreerde broeikasgassen

Gefluoreerde broeikasgassen die gebruikt worden voor het installeren van stationaire koelinstallaties of voor het uitvoeren van onderhoud of een reparatie aan deze koelinstallaties mogen enkel verkocht worden aan en aangekocht worden door gecertificeerde koeltechnische bedrijven. Een leverancier van gefluoreerde broeikasgassen kan vragen om om het certificaat als koeltechnisch bedrijf voor te leggen. 

Examen- en opleidingscentra hoeven geen certificaat aan de leverancier voor te leggen om gefluoreerde broeikasgassen aan te kopen aangezien zij niet gevat zijn door het vierde lid van artikel 11 van de Europese verordening (EU) nr. 517/2014 dat de verkoop en aankoop van gefluoreerde broeikasgassen vanaf 1 januari 2015 regelt

Formulieren en documenten