Aan de slag met duurzaam ruimtegebruik volgens de nieuwe eindtermen in de eerste graad secundair onderwijs

Goedepraktijkvoorbeelden vanuit de lerarenopleiding

Omschrijving en opzet

Sinds 1 september 2020 werkt ook het tweede leerjaar van het secundair onderwijs met de nieuwe eindtermen. Nieuwe kennisinhouden vragen ook om nieuwe didactische methodes en technieken. Of niet?
De ervaringen met de nieuwe eindtermen zijn weliswaar nog pril, maar toch focussen twee lerarenopleiders in deze webinar op enkele concrete praktijkvoorbeelden die toepasbaar zijn in diverse leeromgevingen. Inzicht in duurzaam ruimtegebruik staat centraal, maar dit inzicht kan niet tot stand komen zonder dat leerlingen beschikken over de nodige ondersteunende vaardigheden. De sprekers bieden inspiratie om zelf en samen met leerlingen op het terrein ruimtelijk te denken op verschillende schaalniveaus en vanuit verschillende perspectieven. Kortom: om te werken aan essentiële competenties om actief en duurzaam om te gaan met de ruimte.

Sprekers

  • Rita Heyrman – lerarenopleider BASO bij Artesis Plantijn Hogeschool en voorzitter van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde.
  • Anja Decoster – lerarenopleider BALO en BASO bij Erasmushogeschool Brussel en vakdidacticus aardrijkskunde in de educatieve master aan de VUB.

Doelpubliek

  • educatoren
  • leraren secundair onderwijs (eerste graad)
  • lerarenopleiders

Wanneer

maandag 22 maart 2021 van 14.00 u. tot 15.30 u.

Opname van de webinar