Aan de slag met de 10 kernkwaliteiten van de leefomgeving

De 10 kernkwaliteiten bieden een uitstekende kapstok om te werken aan een kwaliteitsvolle leefomgeving. Deze webpagina wil je helpen om ermee aan de slag te gaan.

 

Waarom 10 kernkwaliteiten?

overzichtsfiguur kernkwaliteiten

De strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen introduceert met de 10 kernkwaliteiten een kader voor een kwaliteitsvolle inrichting en een optimaal beheer van de omgeving.

De 10 kernkwaliteiten bieden een gemeenschappelijke taal om met elkaar in dialoog te gaan over leefomgevingskwaliteit. Door samen met bewoners en gebruikers de kernkwaliteiten van een omgeving in beeld te brengen en bespreekbaar te maken, maak je kansen, noden en verwachtingen concreet en inzichtelijk. Zo kan je ze beter vertalen in de uiteindelijke ontwikkeling.

Door de kernkwaliteiten gebieds- en situatiespecifiek in te vullen, ontstaat een palet aan interessante, gezonde en aantrekkelijke leefomgevingen in sterke steden en dorpen. Zo kan iedereen goed leven.

De 10 kernkwaliteiten maken dus zowel maatwerk als het samenwerken aan leefomgevingskwaliteit mogelijk. Ze dragen bij tot kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen die zich optimaal inpassen in hun omgeving. Zo werk je mee aan een kwaliteitsvolle leefomgeving.

Wat houden de 10 kernkwaliteiten in?

Hier vind je het overzicht van de 10 kernkwaliteiten. Voor elke kernkwaliteit kan je een toelichtende fiche downloaden.

Hou steeds voor ogen dat er 10 kernkwaliteiten zijn én dat elke kernkwaliteiten in relatie tot de andere staat. Door alle kernkwaliteiten mee te nemen, belicht je aspecten die anders misschien niet zouden meegenomen worden. Het samenspel tussen de kernkwaliteiten kan interessante dwarsverbanden blootleggen. Uiteraard gaat het steeds om een afweging. Inzetten op de ene kernkwaliteit kan ten koste van de andere gaan. Soms moeten keuzes gemaakt worden. Maatwerk staat dus voorop.

Hoe aan de slag met de 10 kernkwaliteiten?

Om je te helpen bij het toepassen van de 10 kernkwaliteiten ontwikkelden we de kwaliteitsdialoog. Ontdek er meer over in de leidraad ‘pdf bestandVan kwaliteitsdialoog naar kwaliteit in de leefomgeving (2.48 MB)’. Ga je er concreet mee aan de slag, bekijk dan zeker ook depdf bestanduitgebreide informatie bij de kwaliteitsdialoog (1.5 MB).

Wil je de kernkwaliteiten laten doorwerken in een stationsomgeving of een andere omgeving waar omgevingslawaai een belangrijke uitdaging vormt? Kijk dan zeker ook eens naar de studie ‘Akoestische kwaliteit langs spoorwegen en in stationsomgevingen’. Bij het uitwerken van oplossingen en maatregelen is maximaal gezocht naar een koppeling met de kernkwaliteiten.

 

De kernkwaliteiten in de praktijk

Inspiratie kan je alvast opdoen in deze voorbeelden. Ze gaan niet allemaal in op de 10 kernkwaliteiten, maar werken dan wel met een gelijkaardige methodiek. Ken je nog goede voorbeelden, mag je ons dat altijd laten weten. (contactgegevens vind je onderaan)

Welke instrumenten inzetten?

De instrumentengids maakt je wegwijs door de bestaande grondgebonden en realisatiegerichte instrumenten en hun toepasbaarheid voor ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Aanvullende informatie

Zoek je nog meer inspiratie voor het werken aan een kwaliteitsvolle leefomgeving, kijk dan zeker ook eens naar volgende webpagina's van het Departement Omgeving:

Contacteer ons

Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning (BJO)