Lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's, complexe projecten &  de publieke consultaties voor besluiten en decreten. Meer informatie over lopende inspraakprocedures vindt u op het inspraakportaal.

Openbaar onderzoek van 14/01/2022 t/m 14/03/2022 over het ontwerp plan-MER en over het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch programma van het Europees Fonds voor Maritieme zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021-2027

 Het Europees Fonds voor Maritieme zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voorziet voor de periode 2021-2027 in financiering ter ondersteuning van het...

Openbaar onderzoek van 14/01/2022 t/m 14/03/2022 over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027

 Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voorzien voor de periode 2023 – 2027  in...

GRUP Vallei van de Grote Nete van E313 tot Hellebrug

De inspraakperiode loopt van 25 januari 2022 tot en met 25 maart 2022. 

Publieke inspraak van 15/12/2021 t/m 12/02/2022 over het plan-MER voor sectorale voorwaarden voor windturbines VLAREM II

 Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid. 

Nieuws en activiteiten