Lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's, complexe projecten &  de publieke consultaties voor besluiten en decreten.
 Openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen vindt u op de website van het omgevingsloket.

Openbaar onderzoek van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 over de ontwerp stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027 met bijhorend ontwerp van plan-MER

De ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas bevatten maatregelen en...

Publieke inspraak over het Plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van de provincie Limburg

De provincie Limburg maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft.