4390 buurtbewoners bezoeken infomarkten

Voor de opstart van de twee plan-MER's 'Tweede Spoorontsluiting haven van Antwerpen' en 'E313' werden vijf infomarkten georganiseerd. Gezien de grootte van het plangebied was de keuze voor vijf afzonderlijke markten evident (ondanks dat dit de tijdsinvestering fel verhoogt), omdat een infomarkt lokaal moet georganiseerd worden. Inwoners van antwerpen gaan niet naar Lier rijden en vice versa. Op de infomarkt werd door de initiatiefnemers Infrabel en AWV uitgebreid informatie verschaft. Een tweetal filmpjes gaven een goed algemeen beeld van de plannen. Op een reeks algemene infopanelen konden de geïnteresseerden info lezen over de te volgen procedures, de timing van de volgende stappen, de verantwoordelijke instanties, de doelstellingen van de plannen en uiteraard de wijze waarop de burger zal betrokken worden. In het geval van deze twee plannen gingen de infomarkten vooraf aan de terinzagelegging van de kenissgevingsnota van de plan-MER. Burgers hebben in die procedure de gelegenheid om opmerkingen te formuleren op die kennisgevingsnota. De doelstelling van de infomarkt is dan ook dubbel: de burger op een actieve manier inzicht te geven in de plannen (in het verleden gebeurde de eerste kennismaking met plannen vaak via de lectuur van de nota zelf, wat niet als een goede vorm van participatie kan beschouwd worden) en de burger informeren op welke manier er kan ingesproken worden. Immers is het belangrijk te benadrukken dat in de beginfase van de planvorming het nog geen meerwaarde heeft om uitgebreid bezwaarschriften in te dienen. De initiatiefnemers zijn in het begin van het proces op zoek naar lokale kennis van het gebied, inzicht in hoe het onderzoek dient te verlopen en eventuele andere oplossingsalternatieven die bij de burgers leven. Naast een reeks algemene infopanelen zijn vooral panelen noodzakelijk die met luchtfoto's de mogelijke lokatie(s) van het plan aangeven. Ervaring leert dat deze panelen het drukst bezocht worden. Het is evident dat er voldoende deskundigen van de initiatiefnemer of andere diensten aanwezig zijn om aan de panelen de noodzakelijke uitleg te geven en te antwoorden op vragen. Het is aangewezen om een specifiek moment te voorzien met de pers, bijvoorbeeld een uurtje voor de opening van de infomarkt.    

Een gedegen voorbereiding is noodzakelijk. Begin hier tijdig aan. De opmaak van de panelen, de reservatie van een geschikte zaal, het nadenken over de opstelling, het zoeken van voldoende helpende handen tijdens de infomarkt zelf,...

Meer inspiratie over infomarkten vindt u hier (293 kB).

 

1_infomarkt.jpg