23/11 Toelichting Onderzoek “Vlaamse bermen en onmiddellijke omgeving in het kader van groenblauwe netwerken en de afname van biodiversiteit”

Op 23 november lichten we online het onderzoek  “Vlaamse bermen en onmiddellijke omgeving in het kader van groenblauwe netwerken en de afname van biodiversiteit" toe.

Over het onderzoek

Samen vormen alle bermen een wezenlijk onderdeel van de ecologische structuur en de groenblauwe dooradering van het landschap. Ze zijn bijgevolg uiterst belangrijk voor tal van ecostysteemdiensten. Bermen zijn ook een van de weinige plaatsen die als toevluchtsoord kunnen dienen voor fauna en flora. Bovendien zorgen zij voor natuurverbindingen en vormen ze stapstenen tussen de verschillende groene eilanden/natuurgebieden, waardoor de arealen groot genoeg blijven voor behoud van verschillende soorten en dus de biodiversiteit. 

Het doel van deze studie is inzicht verwerven in de kwaliteit van het groenblauw netwerk en de biodiversiteit in de bermen langsheen spoorwegen, waterwegen en verkeerswegen door het afleiden van een score en het weergeven van deze informatie op kaart. Het voorstellen van een methodiek om door middel van Citizen Science in de toekomst de biodiversiteit langs wegen te inventariseren, maken eveneens deel uit van deze opdracht.

Deze toelichting komt in aanmerking voor 2 uur bijscholing van erkende deskundigen zoals bedoeld in artikel 38 of 39/2 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL en dit voor erkende MER-deskundigen in de discipline biodiversiteit.’

Praktisch

23 november 2021 – online, 10-12 u.
Inschrijven kan tot 22 november 12 u.

Inschrijven