22/02 Webinars: Draaiboek Regionale Ruimtelijke Energie Strategieën & concept Energiehub op bedrijventerreinen

Op 22 februari organiseert de afdeling VPO van het Departement Omgeving twee webinars:

  • Draaiboek Regionale Ruimtelijke Energie Strategieën
  • Verkenning van het concept Energiehub (EHUB) op bedrijventerreinen in Vlaanderen

Praktisch

  • 22 februari 2022 om 13.30u. en 15.00u.
    • 13.30u. - Webinar Regionale Ruimtelijke Energie Strategieën
    • 15.00u. - Webinar Verkenning van het concept Energiehub (EHUB) op bedrijventerreinen in Vlaanderen
  • Deelnemen is gratis, online inschrijven is verplicht
  • De deelname aan de toelichting ‘Draaiboek Regionale Ruimtelijke Energie Strategieën’ op 22 februari om 13:30u komt in aanmerking voor 1 uur bijscholing van erkende MER-deskundigen zoals bedoeld in artikel 38 (bijzondere gebruikseisen) van het VLAREL en dit voor erkende MER-deskundigen in de discipline mens, deeldomein ruimtelijke aspecten.
  • De deelname aan de toelichting ‘Verkenning van het concept Energiehub (EHUB) op bedrijventerreinen in Vlaanderen’ op 22 februari om 15u komt in aanmerking voor 1 uur bijscholing van milieucoördinatoren zoals bedoeld in artikel 4.1.9.1.2., §2, 1° d) van titel II van het VLAREM

Over de webinars

13:30u: Draaiboek Regionale Ruimtelijke Energie Strategieën:

Deze studie geeft op een overzichtelijke manier weer hoe regio’s actief aan de slag kunnen gaan met een geïntegreerde Regionale Ruimtelijke Energiestrategie (RRES). Het geeft de uitwerking van een processtructuur en draaiboek voor de opmaak van Regionale Ruimtelijke Energie Strategieën en reikt op die manier concrete handvaten aan om de transformatie naar een koolstofarme, slimme regio vorm te geven.

15u: Verkenning van het concept Energiehub (EHUB) op bedrijventerreinen in Vlaanderen

Deze studie focust op de mogelijkheid waarbij bestaande bedrijventerreinen een sleutelrol opnemen in hetnieuwe energiesysteem. Omdat niet elk bedrijventerrein geschikt is om deze rol als draaischijf van energie enknooppunt in het energienetwerk op te nemen, werd een eerste methodiek met afwegingskader uitgewerkt.Met deze verkennende studie is de basis gelegd van een methodiek die toepasbaar is op alle bestaandebedrijventerreinen. De methodiek helpt niet enkel om de potentie van bestaande bedrijventerrein als EHUBBTvast te stellen maar het reikt ook een stappenplan en een draaiboek aan, om - gebruik makend vanbouwstenen - de potentie in de praktijk te verzilveren via het realiseren van projecten die de rol van hetbedrijventerrein als EHUB-BT in relatie tot zijn omgeving versterken.

Inschrijven

Door u in te schrijven gaat u akkoord met de opname van het webinar.