14 september: webinar monitoring

  • 23 juni 2021

Op 14 september 2021 organiseert het Departement Omgeving (afdeling VPO) een webinar rond het thema Monitoring.

Tijdens een eerste sessie gaan we dieper in op monitoring binnen het Departement Omgeving (14:00-15:00).

Daarna volgen een aantal parallelle sessies waar verschillende types monitoring binnen verschillende onderzoeksvelden aan bod komen (15:00-16:00):

•    Waarom een bodemkoolstofmonitoringsnetwerk en hoe pakken we dat aan?
•    Monitoring van minerale grondstoffen voor een duurzaam beheer
•    Het schriftelijk leefomgevingsonderzoek en het Vlaams Humaan Biomonitoringprogramma: spiegels van onze omgeving
•    Monitor Groene economie
•    Monitoring rond vergunningen en handhaving (omgevingsloket en handhavingsrapportage)
•    Bouwstenen om te komen tot monitoring van de bouwshift

Inschrijven

Interesse? Schrijf u in!