Lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's, complexe projecten &  de publieke consultaties voor besluiten en decreten. Meer informatie over lopende inspraakprocedures vindt u op het inspraakportaal.

Publieke inspraak van 30/07/2021 t/m 29/08/2021 over het Plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een Europees stimulerend beleid dat een kader aanbiedt met een reeks van steunmaatregelen voor de landbouw en...

GRUP E34-west ter hoogte van de Waaslandhaven

De inspraakperiode loopt van 24 augustus 2021 tot en met 22 oktober 2021. 

VLAREM-wijziging - Publieke consultatie ontwerpteksten - Inspraak van 19/07/2021 t/m 30/08/2021

Publieke consultatie ontwerpteksten wijzigingsbesluit VLAREM III voor wat betreft de omzetting van de BBT-conclusies voor oppervlaktebehandeling met behulp van organische oplosmiddelen, met inbegrip van de conservering van hout en houtproducten met chemische stoffen

Publieke inspraak van 28/06/2021 t/m 27/08/2021 over het Plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van de provincie Oost-Vlaanderen

De provincie Oost-Vlaanderen maakt een Beleidsplan Ruimte op voor haar grondgebied waarin ze haar visie op de ruimte in de provincie geeft.

GRUP Omgeving Complex E40 - N466 Drongen

De inspraakperiode loopt van 17 augustus 2021 tot en met 15 oktober 2021.  

GRUP Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12

Het openbaar onderzoek loopt van 8 juni 2021 tot en met 6 augustus 2021.

Nieuws en activiteiten