Lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's, complexe projecten &  de publieke consultaties voor besluiten en decreten. Meer informatie over lopende inspraakprocedures vindt u op het inspraakportaal.

GRUP Vallei van de Benedenvliet/Grote Struisbeek tussen E19 en A12

Het openbaar onderzoek loopt van 8 juni 2021 tot en met 6 augustus 2021.

Publieke raadpleging van 1/06/2021 t/m 21/06/2021 over het Complex project ‘Verbetering nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge’

Het projectteam onderzoekt vandaag verschillende alternatieven om tot een finaal inrichtingsalternatief voor het project te komen.

GRUP Defensie

De inspraakperiode loopt van 1 juni 2021 tot en met 30 juli 2021.  

GRUP Mondingsgebied Grote Nete

De inspraakperiode loopt van 25 mei 2021 tot en met 23 juli 2021.  

GRUP Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel R0 deel Noord

De inspraakperiode loopt van 25 mei 2021 tot en met 23 juli 2021.  

GRUP Kasteelpark de Merode

De inspraakperiode loopt van 25 mei 2021 tot en met 23 juli 2021.  

Publieke inspraak van 3/5/2021 t/m 1/7/2021 over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van de gemeente Essen

De gemeente Essen maakt voor haar grondgebied een Beleidsplan Ruimte op waarin ze haar visie op het gebruik van de ruimte in de gemeente geeft.

Nieuws en activiteiten