Lopende openbare onderzoeken

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's en complexe projecten. Openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen vindt u op de website van het omgevingsloket.

Project Noord-Zuid Limburg: publieke raadpleging alternatievenonderzoeksnota (AON)

Voor het Complex Project Noord-Zuid Limburg wordt van 16 maart tot en met 30 april 2020 een publieke raadpleging georganiseerd.

GRUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter

GRUP Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter

GRUP Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden

GRUP Gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij Bovenzanden Openbaar onderzoek: van 18 februari 2020 tot en met 17 april 2020 Meer over dit GRUP

Publieke inspraak van 3 februari 2020 tot en met 2 april 2020 over het Plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen

Publieke inspraak van 3 februari 2020 tot en met 2 april 2020 over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen