Lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's, complexe projecten &  de publieke consultaties voor besluiten en decreten. Meer informatie over lopende inspraakprocedures vindt u op het inspraakportaal.

GRUP K-R8 - Verbeteren van de leefbaarheid in de omgeving van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost

De inspraakperiode loopt van 30 maart 2021 tot en met 28 mei 2021.  

GRUP Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)

De inspraakperiode loopt van 2 maart 2021 tot en met 30 april 2021.