Lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's, complexe projecten &  de publieke consultaties voor besluiten en decreten. Meer informatie over lopende inspraakprocedures vindt u op het inspraakportaal.

4 GRUP's in functie van knooppunten R0/E411

De inspraakperiodes lopen van 16 november 2021 tot en met 14 januari 2022. 

Nieuws en activiteiten