Lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's, complexe projecten &  de publieke consultaties voor besluiten en decreten. Meer informatie over lopende inspraakprocedures vindt u op het inspraakportaal.

Publieke inspraak van 18/10/2021 t/m 16/11/2021 over het plan-MER voor het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval (2023-2028)

Momenteel werkt OVAM aan een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen met aandacht voor de planning van maatregelen rond preventie, selectieve inzameling en...

Publieke inspraak van 23/9/2021 t/m 31/10/2021 over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Mechelen

De stad Mechelen maakt voor haar grondgebied een Beleidsplan Ruimte op waarin ze haar visie op de ruimte in de stad geeft.

GRUP Herkenrodebossen en de Wijer

De inspraakperiode loopt van 5 oktober 2021 tot en met 3 december 2021. 

GRUP E34-west ter hoogte van de Waaslandhaven

De inspraakperiode loopt van 24 augustus 2021 tot en met 22 oktober 2021. 

Nieuws en activiteiten