Lopende openbare onderzoeken en publieke consultaties

Hieronder vindt u de lopende openbare onderzoeken GRUP, Plan-MER's, complexe projecten &  de publieke consultaties voor besluiten en decreten. Meer informatie over lopende inspraakprocedures vindt u op het inspraakportaal.

Publieke consultatie ontwerpbesluit over het lozen van bedrijfsafvalwater

Er loopt een publieke consultatie over het ontwerpbesluit tot wijziging van titel II en III van het VLAREM, VLAREL en het besluit van de Vlaamse Regering van...

Inspraak over startnota Ruimtelijk Uitvoeringsplan Camping Douve in Heuvelland

Van 3 mei tot en met 1 juli 2022 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk...

Openbaar onderzoek over ontwerp GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen

Van 2 mei tot en met 30 juni 2022 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een openbaar onderzoek over het ontwerp GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen.

GRUP Camping Douve

De inspraakperiode loopt van 3 mei 2022 tot en met 1 juli 2022. 

GRUP Regionaalstedelijk gebied Mechelen

Het openbaar onderzoek loopt van 2 mei 2022 tot en met 30 juni 2022. 

Openbaar onderzoek ontwerp PAS en ontwerp plan-MER

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp PAS opgesteld.

Publieke inspraak van 28/03/2022 t/m 26/05/2022 over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte Brugge

De stad Brugge maakt voor haar grondgebied een Ruimtelijk Beleidsplan op. Dit plan zal de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad sturen en...

GRUP Durmevallei fase 2

De inspraakperiode loopt van 29 maart 2022 tot en met 27 mei 2022. 

Nieuws en activiteiten